REGLAMENT

REGLAMENT

1. La Tercera edició del Bruixes Trail Montmagastre serà el dia 1 d'agost del 2020 a Montmagastre. El lloc de sortida serà de la masia CAL CAMATS.

2. Consta de dues proves; una cursa i una caminada.


3. Material obligatori i recomanat:

-Punt de llum frontal (Obligatori)
-Llum vermella a l'esquena (Recomanat)
-Telèfon mòbil (Obligatori)
-Calçat adequat (Obligatori)
-Paravent (Recomanat)

4.El control de material el faran quan es vagi a buscar el dorsal.

5. El Bruixes Trail està obert a totes les persones que s'hi inscriguin prèviament. Es responsabilitat que cada participant tingui els coneixements teòrics, per poder participar, així com el seu estat físic, ateses les distàncies (16 km la cursa i 10 km la caminada) i desnivells (800m la cursa i 350m la caminada) i la dificultat tècnica.
 

6.L'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil està inclosa amb la inscripció.


7. Es podran recollir els dorsals fins a 30 minuts abans del començament de cada prova. L'organització podrà demanar el DNI o una altra identificació similar per comprovar la identitat de l'atleta en el moment de recollir el dorsal.

8. És obligatori portar el dorsal ben visible al cos. Als corredors sense dorsal no se'ls comptarà el temps en la classificació i, per tan, no puntuaran. 


9. Les categories seran les següents:

Màster Femení i Masculí
Veterà Femení i Masculí
Sènior Femení i Masculí
Junior Femení i Masculí
Es donarà un trofeu als tres primers de cada categoria (masculí i femení) i un trofeu a l'equip que hagi puntuat més. 
Els trofeus tan sols seràn per la cursa.

10. L’edat mínima per poder participar a la cursa de muntanya és de 15 anys. No hi ha una edat mínima per participar a la caminada de muntanya. En tots els casos, els menors d’edat hauran de portar una autorització dels pares degudament signada (vegeu el model més avall).

11. Per raons organitzatives, les places per a cadascuna de les proves són limitades (independentment de la categoria). El número de places son 200 entre cursa i caminada.    

12. Els corredors que decideixin retirar-se de la prova ho hauran de comunicar a l’organització en el punt de control més proper al lloc de la retirada.

13. Els circuits de la cursa de muntanya i de la caminada estaran marcats amb cintes i cartells indicadors.

14. Hi haurà punts de control de compliment obligatori. El fet de no passar per un punt de control suposarà la desqualificació del corredor.


15. Tall horari: Qui no estigui a les 00:30 a l'ultim avituallament serà descalificat. Tan a la cursa com a la caminada

16. Durant la cursa BruixesTrail Montmagastre estarà prohibit llençar deixalles fora dels llocs senyalitzats.

17. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que l’organització es reserva el dret de modificar-ne l’horari i el recorregut. L’organització podrà suspendre la cursa quan les condicions climatològiques ho requereixin.


18. Per a tot el que pot no estar previst en aquest reglament, s’aplicarà amb caràcter supletori la normativa FEEC sobre curses de muntanya.

19. Les anulacions es podran fer fins el dia 23 de juliol amb un retorn del 80% de la inscripció. A partir d'aquesta data no s'acceptaran anulacions.

20.Prohibit entrar gossos al circuit mentre es realitza la cursa o la caminada. Si algú ho fa i algún corredor o caminador es fa mal per culpa del gos l'organització no es farà responsable dels danys d'aquesta persona. Per tan entenem que la persona que dugués el gos es faria responsable de l'accident.


21. El fet de realitzar la inscripció dóna conformitat del participant amb aquest reglament. Aquest reglament, pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l'organització.
 RECLAMACIONS
Les reclamacions es podran fer al director de la cursa, entregant un import de 50 €, que es retornarà si s’accepta la reclamació. No s’acceptarà cap reclamació més enllà d’una hora de la finalització de la cursa.


 Les persones que decidiran sobre les reclamacions seran les següents:1. Els directors de cursa. 


2. Els Responsables del circuit. IMATGE I VÍDEO
Les persones inscrites a la cursa BruixesTrail Montmagastre autoritzen la publicació d’imatges seves, fetes pels fotògrafs oficials de la cursa, al web de BruixesTrail Montmagastre o a altres webs relacionats, així com a qualsevol publicació o fulletó que l’organització consideri oportú. També cedeix les seves imatges perquè puguin ser utilitzades pels patrocinadors de la BruixesTrail Montmagastre.


Model d´autorització per a menors d´edat  ( per imprimir )